JEDINSTVENA,
PATENTIRANA FORMULA

»Sinergistički efekat kombinacije ima bolji učinak od visoke doze mono-supstance«

L-KARNITIN STUDIJA 2016

Relativna promjena parametara spermograma ( % ) nakon 3 mjeseca PROFERTIL® režima u odnosu na grupu mono supstanci

Significantly beats L-Carnitine, even for fast progressive motility

Broj pacijenata:
n = 299
(PROFERTIL® grupa: n = 143;
kontrolna grupa: n = 156)

Publikacija:
Reprod Biol Endocrin (Dec 2016) 14:84.

Prva prospektivna kontrolisana studija (u poređenju sa visokim dozama L-karnitin) pokazala superiornost PROFERTIL® sastava:
  • Znatno superiorniji od pojedinačne aktivne supstance u pogledu efekta na gustinu sperme, ukupnu progresivnost i brzu progresivnu pokretljivost
  • Poboljšava vjerovatnoću uspješnog prirodnog i začeća u okviru vantjelesne oplodnje, trudnoće i zdravlja potomstva

L-Carnitine Study 2016; Comparison of the effect of a combination of eight micronutrients versus a standard mono preparation on sperm parameters; Lipovac et al.; inclusion criteria: 20-60 years of age; ≥ 1 year of subfertility and at least one recent pathological semen analysis result (≤ 3 months); exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

STOPA TRUDNOĆE 26-41%